Ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med henblik på opløsning af Foreningen Decentral Energi

Torsdag den 15. august 2024 kl. 13.00

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes i henhold til vedtægternes § 11. Mødet afholdes som hybridmøde, det vil sige man kan enten tilmelde sig som deltager fysisk eller på Teams.

Fysisk afholdes den ekstraordinære generalforsamling:

Dansk Fjernvarme
Merkurvej 7
6000 Kolding

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Forslag om opløsning af Foreningen Decentral Energi
  3. Valg af likvidationskomité
  4. Eventuelt

Den ekstraordinære generalforsamling med henblik for opløsning af foreningen, følger i henhold til vedtægterne samme regler for stemmeafgivning som for vedtægtsændringer. Det indebærer, at mindst halvdelen af Foreningens medlemmer skal være til stede eller repræsenteres ved fuldmagt, og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer godkender forslaget.

Tilmelding til ekstraordinære generalforsamlinger på mail@decentralenergi.dk

BEMÆRK: Opnås flertal for opløsning, men ikke tilstrækkeligt flertal i henhold til vedtægterne, skal der afholdes en yderligere ekstraordinær generalforsamling. Da dette forventes at blive tilfældet, indkaldes hermed også til en yderligere ekstraordinær generalforsamling, jf. nedenfor:


Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling den 5. september 2024 kl. 13.00 med henblik på endelig opløsning af Foreningen Decentral Energi

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes som hybridmøde, man kan enten tilmelde sig som deltager fysisk eller på Teams.

Fysisk afholdes den ekstraordinære generalforsamling:

Dansk Fjernvarme
Merkurvej 7
6000 Kolding

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Forslag om opløsning af Foreningen Decentral Energi
  3. Afrapportering fra likvidationskomité
  4. Eventuelt

Tilmelding til ekstraordinære generalforsamlinger på mail@decentralenergi.dk