Grøn, billig og sikker energi til hele danmark

Arrangementet er afholdt. Præsentationer m.m. kommer inden længe på siden her.

Det handler om: uafhængighed af dyre, fossile brændsler. Fristen for kortlægning og information om fremtidige varmekilder er udløbet.