Danske hjem skal opvarmes med grøn energi

Regeringen og Kommunernes Landsforening har indgået en aftale om, at alle danskere med gasfyr får klar besked om mulighederne for fjernvarmetilslutning eller andre grønne opvarmningskilder. Planlagte fjernvarmeprojekter skal godkendes i løbet af 2023, og fjernvarmen være helt udrullet i Danmark i 2028.

Det skal være slut med gas som varmekilde i de danske husstande. Den grønne energi – ikke mindst i form af fjernvarme – skal ud til forbrugerne i en fart, og derfor har Regeringen og Kommunernes Landsforening indgået en aftale om at alle danskere med gas inden nytår vil få besked om, hvorvidt og hvornår de kan få fjernvarme eller rådgivning om, hvordan de kan få eksempelvis en varmepumpe.

Parterne er enige om, at kommunerne senest i 2022 gennemfører varmeplanlægning i de områder, som har status som gasforsynede. Her får beboerne så et brev om hvorvidt, der allerede er et godkendt fjernvarmeprojekt, hvornår der er mulighed for tilslutning, om der er et projekt på vej, og om man vil have et tilbud om tilslutning, når det er godkendt. Man vil også få information om alternative grønne varmekilder og om støttemuligheder. 

I løbet af 2023 skal de enkelte fjernvarmeselskaber og kommunerne få udarbejdet og godkendt de planlagte fjernvarmeprojekter, og ambitionen er, at fjernvarme er helt udrullet i Danmark i 2028.

»Vi skal af med gas i opvarmningen i alle hjem både af hensyn til klimaet og for at blive uafhængig af russisk gas. Det er en stor beslutning at skrotte fyret, og vi vil nu gøre det nemmere for borgerne at tage beslutning om en ny varmekilde. Der ligger her fra en stor opgave hos kommuner og fjernvarmeselskaber, og jeg er meget glad for opbakningen til aftalen. Den lokale varmeplanlægning og de konkrete projekter er afgørende for, at vi alle kommer i mål med en grønnere og mere sikker hverdag,« siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S).

Med aftalen kommer der lokale fora, som skal lette koordinationen mellem kommuner, fjernvarmeselskaber, gasselskaber og el-distributionsselskaber. I 2025 gøres der status for både udrulning af fjernvarme og individuelle varmepumper. 

Partierne bag aftalen om en varmecheck blev i maj enige om at bruge 125 millioner kroner i 2022 til at understøtte kommunernes udrulning af fjernvarme, og med ’Danmark Kan Mere II’-aftalen er der i alt 200 millioner kroner til finansiering i perioden 2022 – 2025.

Initiativer i aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening:

  • Alle kommuner gennemfører varmeplanlægning for udrulning af mere fjernvarme i gasforsynede områder i 2022
  • Kommunerne sender brev til alle med gas- og oliefyr i disse områder med klar besked
  • Fjernvarmeselskaber laver på baggrund af kommunernes varmeplanlægning projektforslag, som kommunerne skal godkende i 2023
  • Der etableres lokale koordinationsfora
  • Der afsættes midler til at understøtte fælles varmeforsyning i mindre målestok
  • Et dialogudvalg skal følge op på aftalen og gøre status i 2025.