Energinet: Klogt at lave brint når der er rigelig vedvarende energi

Når der i en nær fremtid skal produceres store mængder brint på elektrolyseanlæg rundt om i landet, så giver det god mening, at anlæggene kører på de tidspunkter, hvor der er masser af vind og sol og dermed lave elpriser. Det viser et studie fra Energinet.

Store elektrolyseanlæg til produktion af brint – og for den sags skyld også andre Power-to-X-faciliteter – bliver blandt fremtidens tungeste energislugere, og derfor er det vigtigt, at de er i drift på de rigtige tidspunkter, så elsystemet kan håndtere den øgede belastning.

Mere specifikt så giver det bedst mening, at brintanlæggene kører, når der er mest sol og vind til stede i energimixet, og elpriserne dermed er lavest. Samtidig skal anlæggene bygges større for at levere den ønskede mængde brint, men det vil faktisk være en god forretning. 

Det viser et studie lavet for Energinet af Thomas Dalgas Fechtenburg, der er senioringeniør i selskabets afdeling for Systemydelser. 

»Ved at sikre en fleksibel drift af et elektrolyseanlæg, kan man opnå en lavere produktionsomkostning af brint. Det kræver et større elektrolyseanlæg for at levere samme mængde brint, samt at elforbruget kan skrues hurtigt op og ned. Dette sikrer også en fleksibilitet i elsystemtet, som er enormt vigtigt i takt med at fremtidens energisystem i højere grad end i dag bliver baseret på fluktuerende energi,« siger han til energinet.dk.

Energinet har en stor interesse i, hvornår og hvordan de nye storforbrugere kommer til producere, fordi et fremtidigt elmarked, hvor langt det meste af strømmen vil komme fra vind og sol, vil betyde, at behovet for både fleksibilitet i elforbruget og løbende op- og nedregulering kommer til at vokse.

I den forbindelse viser studiet, at det kan være en god forretning for brintanlæg at deltage i Energinets markeder for systemydelser, som kræver, at der kan skrues op og ned for elforbruget, hvis der opstår ubalance i elsystemet. Energinet vil derfor meget gerne i dialog med kommende brintaktører om muligheden for at levere systemydelser.