Energiø Bornholm bliver endnu større

Den udvidede Energiø Bornholm skal kobles til Tyskland, der til gengæld deler en del af udgifterne. Illustration: Energinet

Den planlagte energiø ved Bornholm skal udvides fra 2 til 3 GW, og Tyskland skal kobles på. Det vil sikre store mængder grøn strøm til Danmark og Tyskland såvel som resten af Europa og bidrage til energiuafhængighed fra Rusland. Dansk Industri er glade for signalværdien.

Parolen om, at der skal endnu mere fart på den grønne omstilling af energisektoren, har lydt med stigende styrke siden Rusland invaderede Ukraine, og nu har et bredt flertal i Folketinget vedtaget at gøre noget ved sagen.

Sammen med Venstre, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet har regeringen således aftalt, at Energiø Bornholm skal udvides fra 2 til 3 GW, fortsat med ibrugtagning i 2030. Det skriver Klima-, energi- og forsyningsministeriet i en pressemeddelelse.

Pt. er der i Danmark tilkoblet i alt 2,3 GW havvind, så udvidelsen af Energiø Bornholm vil alene mere end fordoble mængden af havvind i Danmark. Noget af den grønne strøm skal da også sendes sydpå, idet Danmark og Tyskland samtidig har indgået en politisk aftale om etablering af et kabel fra energiøen til Tyskland. 

»Med udvidelsen af Energiø Bornholm og forbindelsen til Tyskland skruer vi op for udbygningen af vedvarende energi. Det er afgørende for klimaet, men også helt afgørende for Europas energiuafhængighed fra Rusland. Det understreger endnu en gang Danmarks rolle som globalt grønt foregangsland,« siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S).

Aftalen med Tyskland er en ny type samarbejde, hvor omkostninger og gevinster forbundet med energiøen fordeles ligeligt mellem parterne. Det betyder, at begge parter bidrager til infrastrukturomkostningerne, og samtidigt at begge parter også får gavn af forsyningen af grøn strøm.

»Det dansk-tyske samarbejde er et flagskibsprojekt. Den grønne strøm fra Energiø Bornholm vil supplere den nationale strømproduktion og reducere vores afhængighed af at importere fossil energi. Med sådanne projekter, indgået med vores europæiske partnere, indfrier vi to mål på samme tid: europæisk energisikkerhed og klimaneutralitet,« siger Tysklands økonomi- og klimaminister Robert Habeck.  

På baggrund af den politiske aftale skal Energinet, der er TSO (Transmission system operator) i Danmark og 50Hertz, der er TSO i Tyskland, nu indgå aftale om den konkrete udformning af aftaleindholdet.

DI: Vigtigt at tænke nyt, stort og internationalt

I Dansk Industri har man gennem længere tid efterlyst et højere tempo i udbygningen af havvind, og på den baggrund er organisationen da også godt tilfreds med udmeldingen om opgraderingen af energiøen i Østersøen.

Branchedirektør i DI Energi, Troels Ranis, ser således beslutningen som ’et stort og ambitiøs skridt i den rigtige retning med at sikre en grøn kurs ud af energikrisen’, lyder det i en pressemeddelelse.

»Vi skal være uafhængige af fossil russisk energi. Det er helt utroligt vigtigt, at vi tænker nyt og stort for at fremtidssikre vores energiforsyning, og samtidig tænker internationalt. Vi har brug for store partnere i EU som Tyskland, der ligesom Danmark også er i gang med en ambitiøs grøn omstilling, men de store grønne ambitioner må ikke stoppe her,« siger han og fortsætter:

»Vi er omringet af vand og potentialet i havvind er enormt. Vi skal udnytte vores førerposition i verden til at sende grøn energi ud over grænserne. I den nuværende situation er det et virkelig vigtigt signal til markedet, at Danmark stadig er en åben eksportør af den grønne strøm. Sådan må og skal det fortsætte – krise eller ej.«

Om Energiø Bornholm

  • Energiøen udvides fra 2 til 3 GW havvind med fortsat forventet fuld idriftsættelse i 2030. Udvidelsen sker ved at placere 1 ekstra GW havvind besluttet med Finansloven for 2022 ved Energiø Bornholm.
  • Med 3 GW vil energiøen kunne generere nok strøm til enten 3,3 mio. danske eller 4,5 mio. tyske husstandes elforbrug.
  • Det er forventningen, at udbudsrammerne for havvindsudbygningen ved Energiø Bornholm fastsættes inden udgangen af 2022.
  • Udvidelsen betyder, at vindmøllerne placeres mellem 15 til 45 km fra den bornholmske kyst.
  • Energinet skal forbinde Energiø Bornholm til eltransmissionsnettet i Danmark med et 245 km langt kabel mellem to nye stationer på Bornholm og Sjælland.
  • Det kabel, der skal forbinde Danmark og Tyskland, bliver omkring 470 km langt.