GO2Green

GO2Green arbejder for et grønnere Sydfyn

GO2Green er en nonprofit offentlig-privat forening, der arbejder for at få private boligejere til at energioptimere deres boliger og derved skabe lokale grønne job.

Formålet med GO2Green er at opnå årlige målbare reduktioner af energiforbruget og CO2-belastningen på Sydfyn, skabe grønne job i sydfynske virksomheder og være et forum for videndeling og sparring inden for klimaområdet på Sydfyn.

Den primære målgruppe er private husstande, og geografisk dækker GO2Green Svendborg, Langeland og Midtfyn. Det er også fra det område, at foreningens partnere kommer.   

Partnerne består både af håndværkere og liberale erhverv, såsom revisorer, advokater og pengeinstitutter, samt nogle energi- og forsyningsselskaber og Svendborg Kommune.    

»I dagligdagen vejleder vi de boligejere, der ringer ind. Men vi fungerer ikke som rådgivere – den del ligger hos partnerne,« siger projektleder Niels Christian Nielsen, der understreger, at GO2Green er uvildig og ikke anbefaler bestemte partnere.

GO2Green har til inspiration et energihus på Tåsinge, der er indrettet med eksempler på, hvad man gøre som boligejer. Huset kan også bruges til møder mellem partnere og boligejere.

»Vi vil gerne nudge boligejerne til at vælge lokale virksomheder. Det giver samtidig virksomhederne bedre muligheder for at ansætte flere lærlinge og elever. Det er jo dem, der skal udføre fremtidens klimaoptimering,« siger Niels Christian Nielsen.

GO2Green tilbyder også undervisningsmaterialet, ”Klima til læring og debat”, der primært er målrettet afgangsklasserne.

GO2Green kom til verden i 2011 og har i dag cirka 50 partnere.

Følg GO2Green