Energipolitisk Åbningsdebat 2021

Præsentationer onsdag den 6. oktober 2021

09:15    KLIMA & ENERGI – Teknologiudsigten 2030?
Brian Vad Mathiesen, professor, Aalborg Universitet (AAU)

10:20     OMSTILLING TIL GRØN INFRASTRUKTUR

Ulrik Stridbæk, Vice President Group Regulatory Affairs, Ørsted

Kim Mortensen, adm. direktør, Dansk Fjernvarme

Peter Kristensen, chef for marked og forretningsudvikling, Evida


11:15     REGLER, VILKÅR, TILSKUD, AFGIFTER

Carsten Smidt, direktør, Forsyningstilsynet

Christina Toftegaard Nielsen, Forbrugerombudsmand

Frank Rosager, direktør, Biogas Danmark

13:40     RESSOURCER OG KLIMA – om at se godt ud, eller mene det alvorligt.

Lars Vedel Jørgensen, direktør for R&D, Combineering Group

Karin Klitgaard, underdirektør, chef for miljø, DI

Mads Jacobsen, formand, Dansk Affaldsforening

14:45      OMSTILLING AF INFRASTRUKTUR– Viden, data og finansiering

Lars Have Hansen, formand, Maskinmestrenes Forening

Troels Blicher Danielsen, CEO, TEKNIQ Arbejdsgiverne

Allan Polack, CEO, PFA

15:50    ENERGIFORSYNINGEN MED STORE POWER-TO-X SATSNINGER

Power-to-X i Esbjerg – Ammoniakproduktion til 7,5 mia. kr.
Karsten Plauborg, partner, Copenhagen Infrastructure Partners (CIP)

Bornholm som Energiø
Claus M. Andersen, adm. direktør, Bornholms Energi og Forsyning A/S

Power-to-X i Skive – GreenLab Skive projektet
Christopher Sørensen, adm. direktør, GreenLab Skive A/S

Omstilling fra naturgas til biogas
Ole Hvelplund, adm. direktør, Nature Energy

Præsentationer torsdag den 7. oktober 2021

09:25     KLIMA, ENERGI OG FORSYNINGER – KOMMUNER OG FYRTÅRNSPROJEKTER

Esbjerg – energi-metropol i et “grønt Silicon Valley”
Jesper Frost Rasmussen, borgmester, Esbjerg Kommune

10:10      FYRTÅRNSPROJEKTER

Kalundborg – forsyningsvirksomhed som samfundsudvikler
Martin Damm, borgmester, Kalundborg Kommune

Odsherred og Århus – Bæredygtighed og ny teknologi – er biokul det nye sort?
Henning Schmidt-Petersen, CEO, AquaGreen ApS

11:10      FYRTÅRNSPROJEKTER – fortsat

Klimatorium
Lars Nørgård Holmegaard,  direktør, Lemvig Vand A/S

Danfoss – CO2-neutral i 2030
Martin Brander, senior manager, Sector Integration, Danfoss A/S

Energiomstilling, bæredygtighed og verdensmål
Peter Trillingsgaard, koncern kommunikationsdirektør, Grundfos A/S

Pilotprojekt CO2-fangst, status
Thomas Sandal, driftsleder, I/S Kraftvarmeværk Thisted

Fangst og lagring af CO2 (CCS) – status og fremtider
Poul Erik Morthorst, professor emeritus, medlem af Klimarådet

12.20        ENERGIFORSYNINGEN OG COVID19

En status over et turbulent år med Corona
Martin Hansen, vicedirektør, Energistyrelsen

Energioptimering og den grønne plan
Mikael Petersen, formand, Dansk Gartneri