Generalforsamling 2022

Generalforsamling afholdes torsdag den 24. marts 2022 kl. 11.00 – 12.00 på Montra Hotel Sabro Kro.

Bestil Træfpunkt Se Træfpunktoversigten

Generalforsamling torsdag den 24. marts 2022

Vi afholder årsmøde og generalforsamling torsdag den 24. marts på Montra Hotel Sabro Kro i tidsrummet kl. 10.00 – 17.00. Sæt kryds. Vi vil arrangere oplæg samt udstilling på dagen.

Program følger

Om Foreningen

Foreningen varetager interesserne for decentrale energiproducenter…

Læs mere

Netværk

Som medlem bliver du en del af et stærkt fagligt netværk.

Læs mere

Bliv medlem

Bliv en del af et stærkt fagligt energinetværk.

Læs mere

Et stærkt fagligt netværk

Medlemskab

Som medlem bliver du en del af et stærkt fagligt netværk med masser af vidensdeling og inspiration, og du kan få hjælp i form af vejledning og værktøjer til at håndtere en række af dagligdagens opgaver i eksempelvis spørgsmål om energi, afgifter mv.

Vores medlemmer er interessenter inden for decentral energiproduktion og biogasanlæg samt større energiforbrugende erhverv som gartnerier og industri – herunder fødevare- og ingrediensproducerende virksomheder.

Faglige arrangementer

Foreningen holder flere faglige arrangementer med mulighed for inspiration og netværk med kollegaer fra andre virksomheder og branchen. Derudover er Foreningen hvert år vært ved en stor energipolitisk konference i forbindelse med Folketingets åbning.

Desuden informerer Foreningen løbende på LinkedIn med brancherelevante nyheder samtidig med, at Foreningen udgiver medlemsmagasinet Decentral Energi seks gange årligt.