Energipolitisk Åbningsdebat 2023

Vi har lagt an til et ambitiøst startskud – velkommen på Christiansborg 11. og 12. oktober 2023. Det bliver et travlt Folketingsår, når de første konkrete streger sættes, og der skal træffes beslutninger om fremtidens energi- og klimaløsninger!

Dato: 11. og 12. oktober 2023.

Tilmelding

Tilmeldingen er bindende efter ”først til mølle”-princippet og bekræftes på mail i den rækkefølge tilmeldinger modtages. Efter tilmeldingsfristens udløb refunderes deltagerafgiften ikke, dog kan pladsen i givet fald overdrages til en kollega.

  Virksomhed

  Email til bekræftelse af tilmelding

  Bekræftelse på den samlede tilmelding fremsendes til denne e-mail.
  Deltageres e-mail bruges til senere fremsendelse af deltagerliste og information, hvis der f.eks sker
  væsentlige ændringer i programmet.

  Evt. anden faktureringsadresse


  Deltager 1  Deltager 2  Deltager 3  Deltager 4  *Påkrævet felter