Medlemskab

Som medlem bliver du en del af et stærkt fagligt netværk med masser af vidensdeling og inspiration, og du kan få hjælp i form af vejledning og værktøjer til at håndtere en række af dagligdagens opgaver i eksempelvis spørgsmål om energi, afgifter mv.

Bliv en del af et stærkt fagligt energinetværk

Vores medlemmer er interessenter inden for decentral energiproduktion og biogasanlæg samt større energiforbrugende erhverv som gartnerier og industri.

Foreningen holder flere faglige arrangementer med mulighed for inspiration og netværk med kollegaer fra andre virksomheder og branchen. Derudover er Foreningen hvert år vært ved en stor energipolitisk konference i forbindelse med Folketingets åbning.

Desuden informerer Foreningen løbende på LinkedIn med brancherelevante nyheder samtidig med, at Foreningen udgiver medlemsmagasinet Decentral Energi fire gange årligt.

Hvem kan blive medlem?

Som medlemmer af Foreningen Decentral Energi optages interessenter med

  • energianlæg, der er indrettet til samproduktion af el og varme.
  • energianlæg, der er indrettet til varmeproduktion fra biomasse, varmepumper og solenergi.
  • reservekraftanlæg (kondensanlæg).
  • virksomheder med intern eller ekstern udnyttelse af overskudsvarme.
  • biogasanlæg med opgradering.
  • andre former for energianlæg.
  • øvrige med erhvervsmæssige interesser og aktiviteter indenfor Foreningens virkeområder.

Indmeldelse sker ved kontakt til sekretariatet.