ATES A/S

Decentral Energi - Ates

Naturlige energikilder er fremtidens ressource til grøn energi

Grundvand, spildevand og havvand kan udnyttes som naturens egne ressourcer til bæredygtig produktion af køling og varme. ATES A/S med som partner hele og sikrer hensynet til natur, miljø og alle andre interessenter.

Naturen rummer alle de ressourcer, vi har brug for til at producere grøn energi, de skal bare udnyttes optimalt, selvfølgelig med respekt for miljø og klima. Det er ATES A/S eksperter i.

Grundvand, spildevand og havvand kan anvendes i højeffektive, energibesparende og økonomisk attraktive energianlæg til bæredygtig produktion af køling og varme, og til termisk energilagring. ATES tilbyder geoenergi-, spildevands- og havvandsenergianlæg i alle entreprise- og partneringsformer, og indgår samarbejder både som fag- og totalleverandør.

»Vi kan sørge for, at vejen fra koncept til idriftsatte energianlæg bliver så kort som mulig, og vi kan sikre robuste og fleksible løsninger, baseret på industrielle standardkomponenter og et professionelt grundlag til styring og regulering. Det er turnkey-systemer, der kombinerer en grøn balance med en positivt forrentet investering,« siger direktør Lars Hjorthøj Jakobsen.

Decentral Energi - Lars Hjortshøj Jakobsen

Følg ATES A/S