ESTECH 

CO2-fangst og brintproduktion med kæmpe potentiale

I Svendborg har virksomheden Estech udviklet en unik løsning til fangst af CO2 kombineret med parallel produktion af brint baseret på strøm fra vedvarende energi. Systemet henvender sig til alle punkter, der udleder CO2, og den producerede brint kan blive en vigtig brik i den grønne omstilling.

Ingeniørvirksomheden Estech udvikler bæredygtige miljøteknologier, der hjælper med at begrænse effekten af klimaforandringerne ved at sænke udslippet af drivhusgasser og bruge det indfangede materiale til produktion af værdifulde ressourcer.

Selskabets patenterede løsning, CCCH2, består af et system med en unik kombination af CO2-fangst og parallel produktion af brint baseret på strøm fra vedvarende energi samlet i én omkostningseffektiv proces.

Det kommercielle anlæg kan knyttes til en lang række eksisterende industrielle enheder og alle punktkilder med CO2-udledning generelt – for eksempel til elproduktion på biogas, bryggerier, mejerier, rensningsanlæg og så videre.

»Der er uden tvivl et kæmpe potentiale for os, og vi er meget ambitiøse og ekstremt optimistiske på vegne af vores teknologi. Den brint, vi kan lave gennem vores system, kan blive en vigtig brik i det store puslespil om grøn energi, der skal løses frem mod 2030, hvor vi jo skal af med en masse fossil energi,« siger CEO Søren Gert Larsen.

Estech en del af PureteQ Group, som også består af industrileverandøren PureteQ, der har udviklet den scrubber-teknologi og tilhørende cloudbaserede styring, som Estechs løsning står på skuldrene af.

Følg ESTECH