Fenagy A/S

Fremtidens varme- og kuldeproduktion er CO2-neutral

Fenagy A/S er stiftet i sommeren 2020 og har hovedsæde i Aarhus. Deres fokus er på produktionen af effektive og konkurrencedygtige varmepumper og køleanlæg med CO2 som kølemiddel til fjernvarme og industri.

Fenagys teknologi er baseret på eldrevne CO2-varmepumper og -køleanlæg. Anlæggene sikrer en effektiv og robust levering af temperaturer og ydelser, der er tilpasset kundens behov.

Fenagy A/S arbejder med energi, termiske processer samt en intelligent integration af varmepumper og kølesystemer i mikro- og makroenerginettet.

»Vi ser en bred anerkendelse af, at den globale opvarmning er menneskeskabt, og at en stor del af løsningen bl.a. skal findes igennem anvendelse af mere effektiv og mere bæredygtig teknologi. Ved anvendelse af grøn strøm sikrer vi, at vores varme- og kuldeproduktion er CO2-neutral, « siger Fenagys adm. Direktør, Kim Christensen.

Hos Fenagy er ønsket at hjælpe kunder i fjernvarmen og industrien med en grøn og bæredygtig omstilling til fremtidens CO2-neutrale produktion af varme og køling.

»Kundetilpassede og fabriksbyggede anlæg er hovedfokus hos Fenagy. Vi ønsker at rådgive vores kunder om de mest bæredygtige løsninger og samtidig deltage i projekteringen af det samlede system. Derudover har vi også stor fokus på at installation, opstart, indkøring og service af anlæggene gennemføres gnidningsfrit,« siger Kim Christensen.

Følg Fenagy A/S