Fenagy A/S

Fremtidens varme- og kuldeproduktion er CO2-neutral

Fenagy er en førende producent af industrielle varmepumper og kølesystemer. Vores vision er at bidrage til omstillingen af energisystemet, der gør det til et grønnere og mere bæredygtigt system. Vi har to fokusområder: fjernvarmesektoren, hvor vores elektriske varmepumper forhindrer afbrænding af fossile brændsler, og industrien, hvor vores kombinerede varme- og kølesystemer kan genbruge al overskudsenergi. Vores systemer anvender kun naturlige kølemidler, CO2 og kulbrinter, og med disse dækker vi en bred vifte af applikationer.

Vi udvikler hele tiden nye løsninger og services, der spiller en aktiv rolle i fremtidens energisystemer, baseret på strøm fra vedvarende energikilder som sol og vind. Det stiller store krav til elnettet og dermed også til elforbrugende enheder, som skal kunne reagere hurtigt – og det er præcis, hvad Fenagys maskiner kan.

Vi ser også ind i en fremtid, hvor det bliver et lovkrav eller en samfundsmæssig norm, at man ikke leder værdifuld overskudsvarme ud i naturen, hvis den kan udnyttes. Men hvad med overskudskøling? Hos Fenagy tilstræber vi at udnytte både køledelen og varmedelen i vores løsninger, enten hver for sig eller samtidig.

Fenagy er en OEM, men også en projektorienteret virksomhed, der sikrer et professionelt og tæt samarbejde med vores partnere.

Følg Fenagy A/S