JPH Energi A/S

Decentral Energi - JPH Energi

Erfarne rådgivere sikrer effektiv og klimavenlig drift

Det rådgivende ingeniørfirma JPH Energi A/S er blandt Danmarks mest erfarne, når det gælder energianlæg som kraftvarmeanlæg, damp- og kedelanlæg, biogasanlæg og store elkedler. Ekspertisen er blandt andet stor inden for energirådgivning til industri og storforbrugere af energi.

Med baser i Skanderborg og Dronninglund i Nordjylland er JPH Energi A/S et af de mest erfarne rådgivende ingeniørfirmaer herhjemme, med mange års erfaring med at gennemføre gas- og dieselbaserede kraftvarmeanlæg og varmeværker i Danmark, Grønland og England bag sig.

Virksomhedens kernekompetencer er generelt inden for kraftvarmeanlæg, kedelanlæg, biogasanlæg, store elkedler og varmepumper, og som uafhængig sparringspartner kan JPH Energi sikre, at nye anlæg lever op til de stigende krav om effektiv og klimavenlig drift.

»Vi har 30 års erfaring med at levere personlig, hands-on-rådgivning til fjernvarmen og gartnerier, hvor vi som en kvalificeret sparringspartner er med hele vejen. Vores arbejde er meget præget af den grønne omstilling, og målsætningen om at reducere Danmarks CO2-udslip med 70 procent i 2030 er på mange måder blevet vores overlægger. Med den i sigte, hjælper vi virksomhederne med at gennemføre de projekter, der er nødvendige de næste 5-10 år,« siger direktør Erik Povlsen.

JPH Energi påtager sig også rådgivningsopgaver inden for konverteringsprojekter, renovering og udvidelse af fjernvarmenet, og opsætning af varmepumper og Power-to-X-anlæg.

Decentral Energi - Erik Povlsen - JPH

Følg JPH Energi A/S