TEKNIQ Arbejdsgiverne

Decentral Energi - Tekniq
Foto: Camilla Hylleberg Photography

En organisation med indflydelse

TEKNIQ Arbejdsgiverne er arbejdsgiver- og erhvervsorganisation for el, vvs og metal og en del af Dansk Arbejdsgiverforening, hvor organisationen er den tredjestørste organisation.

TEKNIQ Arbejdsgiverne repræsenterer cirka 4.100 medlemsvirksomheder inden for el, vvs og metal. Branchen beskæftiger 55.000 medarbejdere, og den samlede årlige omsætning beløber sig til cirka 60 mia. kr.
Medlemmerne beskæftiger sig med tekniske installationer, industriproduktion og smedearbejde. Det gælder både traditionelle områder inden for el, vand og varme, metal og andre områder som intelligente bygningsinstallationer (IBI), indeklima og ventilation, telekommunikation, automatisering, sikring og overvågning, sprinkling, tag- og facadearbejde, energieffektivisering samt vedvarende energi.

TEKNIQ Arbejdsgiverne forhandler overenskomster og har et godt samarbejde med lønmodtagerorganisationerne. Men også på andre områder, der kan få betydning for medlemmernes hverdag, er TEKNIQ Arbejdsgiverne repræsenteret. Helt præcist er TEKNIQ Arbejdsgiverne repræsenteret i 192 store og små, lokale, nationale eller internationale råd og udvalg, der spænder vidt både emnemæssigt og geografisk.

»Vi sidder med ved bordet i rigtig mange sammenhænge, og organisationen bliver helt naturligt inddraget de steder, hvor vi i kraft af vores viden om overordnede virksomhedsforhold og specifikke tekniske installations-, industri- og smedeforhold kan bidrage med synspunkter og holdninger,« siger underdirektør Simon O. Rasmussen.

Decentral Energi - Simon O. Rasmussen Tekniq

Følg TEKNIQ Arbejdsgiverne