Vand og Teknik A/S

Rent vand fra kilde til forbruger

Vand og Teknik A/S er leverandør af vandbehandlingsanlæg til en lang række vandværker i Danmark og følger den nyeste teknologiske udvikling for at kunne skabe grønne løsninger, der sikrer fremtidens drikkevand hele vejen fra kildeplads til vandhane.

Siden stiftelsen i 2005 har Vand og Teknik A/S været eksperter i projektering og levering af teknisk udstyr til vandforsyninger, på nybyggeri såvel som renoveringsopgaver. Virksomheden er systemleverandør og med på hele projektet fra planlægning til projektering, levering og procesindkøring, samt service.

Den faglige viden og erfaring blandt konsulenterne er stor – genereret igennem mange års deltagelse i forskellige vandforsyningsprojekter, kvalitetsbarren er sat højt. Eksempelvis fremstiller Vand og Teknik selv rustfrie rør og smededele, så der er sikkerhed for, at helheden fungerer, og kvaliteten er i top.

»Vi er specialister inden for drikkevandsforsyning og vandbehandling fra grundvandsmagasin til forbruger, og det forpligter! Vi starter typisk planlægningsfasen med at udarbejde et ideprojekt, som omfatter alle forhold vedrørende kildeplads, indvinding, behandling og udpumpningsanlæg, og efterfølgende vedligehold og servicering. Og så tager vi hensyn til alle aspekterne omkring styring og overvågning af værkets funktioner, fordi det er rigtig vigtigt for den fremtidige drift,« siger direktør Jens Kristensen.

Følg Vand og Teknik A/S