Støtte til tre nye CCS-projekter – men minister er ikke tilfreds

Energistyrelsen giver støtte til tre CCS-projekter

Energistyrelsen har tildelt kontrakt til tre selskaber om nye CCS-projekter, der tilsammen vil sikre fangst og lagring af godt 160.000 tons CO2 årligt fra 2026 til og med 2032. Men både det og antallet af modtagne tilbud er mindre end forventet, så den ansvarlige minister vil lave næste de udbud anderledes.

Udbuddet af puljen til negative CO2-emissioner (NECCS-puljen) er afsluttet, og Energistyrelsen har tildelt kontrakt til tre selskaber om nye CCS-projekter. Tilsammen vil projekterne sikre fangst og lagring af 160.350 tons CO2 årligt i perioden fra 2026 til og med 2032, hvilket svarer til det årlige CO2-optag fra cirka 16.000 hektar skov.

Mere specifikt er der indgået kontrakt med BioCirc CO2 ApS og Bioman ApS om fangst og lagring af CO2. Carbon Capture Scotland Limited er også blevet tildelt en kontrakt, men den endelige kontraktunderskrivelse har endnu ikke fundet sted. Det forventes dog at ske i denne uge.

De tre tilbud, som er modtaget, lever op til udbudskravene, og Energistyrelsen vurderer, at alle selskaber har kapaciteten til at sikre fangst, transport og lagring af CO2 i det omfang, som de har forpligtet sig til. Fælles for alle tre projekter er desuden, at de planlægger at lagre deres CO2 i Danmark. 

Den mængde negative CO2-emissioner, som tilbudsgiverne tilsammen kan levere årligt, svarer til CO2-reduktioner på 0,16 millioner ton – noget mindre end de 0,5 millioner ton, som oprindeligt var skønnet. Samtidig vil tilbudsgiverne først kunne gå i gang i 2026, hvilket alt i alt efterlader en utilfreds minister.

»Jeg vil gerne kvittere for de tre aktører, der har budt ind – men det er klart, at markedet som helhed ikke har budt ind som forventet. Derfor har jeg understreget, at det skal være anderledes næste gang, vi åbner for udbud, så vi får CO2-fangst og -lagring for alle pengene,« siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M).

Markedsaktørerne peger blandt andet på, at tiden til idriftsættelse af anlæggene har været for kort, og at de vil afvente, at der bliver meddelt lagringslicenser på land. Sammenlagt er de tre selskaber blevet tildelt årlig støtte på i alt godt 166,5 millioner kroner.

»Vi er i gang med at bygge en hel industri om CO2-fangst, anvendelse og lagring op fra bunden, så vi bliver klogere hele tiden – det er det her et ærgerligt eksempel på. Samtidig skal vi huske, at andre grene på træet vokser flot og godt,« siger Lars Aagaard.