Grøn Fond fylder næsten 500 mio. kr. i Fjernvarmepuljen

Fjernvarmepulje grøn fond

I midten af april blev der indgået en aftale om nye midler fra Grøn Fond, der betyder, at Fjernvarmepuljen bliver tilført 265 millioner kroner i år og yderligere 200 millioner i 2025.

Da 2023 gik på hæld, blev Fjernvarmepuljen forlænget til 2024, samtidig med at der blev afsat 150 millioner kroner inklusive administration. Nu er der så indgået en aftale, der sender endnu flere midler i retning af puljen, som skal yde tilskud til konverteringsprojekter, hvor individuelle olie- og gasfyr erstattes af fjernvarme.

Fra politisk hold er man således blevet enige om at tilføre nye midler til netop Fjernvarmepuljen fra den såkaldte ’Grønne Fond’ gennem en aftale, der blev indgået i sidste uge. Konkret betyder det, at puljen bliver tilført 265 millioner kroner i år og yderligere 200 millioner i 2025. Der afsættes desuden 240 mio. kr. i 2027-2030 til finansiering af afledt afgiftstab.

»Målet er, at langt flere – og forhåbentlig alle, der har søgt – kan få tilskud til at konvertere til fjernvarme,« sagde klima-, energi- og forsyningsminister, Lars Aagaard (M), til DR, da aftalen blev lanceret ved et doorstep på Christiansborg.

»Vi husker alle historierne om danskere, der måtte slukke for varmen og vende hver en krone, da priserne på olie og gas gik i vejret forrige efterår. Med grøn dansk fjernvarme i radiatorerne gavner vi både klimaet og danskernes husholdningsbudget,« siger finansminister Nicolai Wammen (S).

Fjernvarmevirksomheder, der distribuerer varme til slutkunder, kan søge om tilskud i form af et fast beløb på op til 20.000 kroner per konverteret olie- og gasfyr for det antal, som udgør minimumstilslutningen. Tilsagn afhænger af en række faktorer, blandt andet at projektet for udrulning ikke ville blive gennemført uden tilskud, og at det kan gennemføres på højst fem år.

Der kan søges via Energistyrelsens ansøgningsportal.

Fjernvarmepuljen åbnede for ansøgninger 1. februar 2024, og der er ansøgt for godt 400 mio. kr. Med den aftalte forøgelse i 2024 er der nu midler nok i puljen til, at de allerede indkomne ansøgninger kan modtage tilsagn om tilskud, forudsat at de lever op til tilskudskriterierne, og at der vil være flere midler til nye ansøgere i 2025.