NEKST skal sætte fart på udbygning af elnet

Elnettet skal udbygges for at kunne følge med presset fra en øget elektrificering af Danmark og større andele af strøm fra vedvarende energi. En arbejdsgruppe under NEKST, den nationale energikrisestab, skal finde konkrete løsninger for at få tempoet i vejret.

Danmarks elnet skal udbygges, for at ambitionerne om meget mere el fra sol og vind kan virkeliggøres, og så nettet kan rumme el til fremtidens elbiler, varmepumper og Power-to-X-anlæg, skriver Klima-, energi- og forsyningsministeriet.

Som ansvarlig minister har Lars Aagaard derfor nedsat en ny arbejdsgruppe kaldet ’Hurtigere udbygning af elnettet’ under den nationale energikrisestab NEKST, der skal komme med konkrete anbefalinger og løsninger, som kan strømline og afkorte processerne for netudbygning i hele forløbet ­– fra behovet afdækkes, til forbindelserne sættes i drift.

Derudover skal arbejdsgruppen se på tiltag, der kan aflaste elnettet og derigennem øge omstillingshastigheden. NEKST skal tage teten op med udgangspunkt i allerede igangsatte tiltag og analyser.

Corporate Vice President i Novo Nordisk, Kristina Lee, er af ministeren udpeget som forperson for arbejdsgruppen. Med sin store ledelseserfaring, heraf næsten to årtiers erfaring fra Novo Nordisk, har Kristina Lee et relevant kendskab til grøn omstilling, indsigt i elektrificeringsaspekter og solid erfaring med energikrisehåndtering.

»Danmark skal udvide elnettet for at forberede elektrificering og drive grøn omstilling – i hidtil uset skala og hast. Jeg glæder mig til at bidrage til, at vi med rettidig omhu får skabt løsninger på tværs af alle parter, så vi kan lykkes i fællesskab,« siger hun.

’Hurtigere udbygning af elnettet’ vil tælle medlemmer med erfaring med og kendskab til de problemstillinger, der knytter sig til udbygning af elnettet. Gruppen bistås af relevante ministerier og myndigheder og får en afgrænset periode til at fremlægge konkrete indsatser, der kan understøtte hurtig netudbygning, så Danmark kan lykkes med den grønne omstilling.

«Den grønne omstilling er vor tids største byggeprojekt, og elnettet er en grundsten. Uden tilstrækkelig netkapacitet – og samplacering af elforbrug og -produktion – når vi ikke i mål med de store ambitioner for vedvarende energi. NEKST skal sikre hurtigere udbygning af elnettet, og at vi udnytter det eksisterende net bedst muligt,« siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M).

Konkret skal arbejdsgruppen afrapportere til regeringen i Q3 2024 og midtvejs komme med en delafrapportering. Arbejdssporet vil centrere sin indsats om tre fokusområder: 1) Strømlining og afkortning af processer, 2) Bedre samarbejde og 3) Netaflastning.