Nu kan der søges om tilskud til varmepumper og solvarmeanlæg

Medio juli åbnede Energistyrelsen for ansøgninger til Etableringsstøttepuljen på i alt 52,1 mio. kr. til eldrevne varmepumper og solvarmeanlæg til produktion af fjernvarme. Ordningen er relevant for flere fjernvarmeværker og bidrager til, at støtten fortrænger mest mulig CO2.

Fra 12. juli blev det muligt for fjernvarmevirksomheder at ansøge om tilskud til etablering af eldrevne varmepumper og solvarmeanlæg til fjernvarmeproduktion. I puljen er der i alt 52,1 millioner kroner, og der kan ansøges frem til og med 31. oktober 2022.

I forbindelse med Etableringsstøttens genåbning er der lavet en række ændringer, som udvider puljens målgruppe. Ændringerne indebærer blandt andet, at der kan søges støtte til etablering af solvarmeanlæg.

Formålet med puljen er at understøtte fjernvarmevirksomheder, der ønsker at investere i eldrevne varmepumper eller solvarmeanlæg, der skal erstatte en eksisterende varmeproduktion baseret på kul, olie eller naturgas. De færdige projekter bidrager dermed til at realisere Danmarks målsætning om 70 procent CO2-reduktion i 2030.

Betingelserne for tilskud

Både små og store fjernvarmeproducenter kan søge tilskuddet, så længe betingelserne er overholdt. De væsentligste krav er:

  • Der etableres en eldrevet varmepumpe eller et solvarmeanlæg til produktion af fjernvarme.
  • Hvis der etableres en varmepumpe, skal varmekilden enten være baseret på vedvarende energi eller overskudsvarme.
  • Minimum 25 procent af den nuværende varmeproduktion i fjernvarmenettet skal være baseret på kul, olie eller naturgas.
  • Minimum 50 procent af varmeproduktionen fra varmepumpen eller solvarmeanlægget skal fortrænge varmeproduktion baseret på kul, olie eller naturgas.
  • Projektet skal kunne gennemføres inden for tre år.
  • Der kan støttes på op til 30 procent af de støtteberettigede omkostninger. Dog maksimalt 7,5 mio. kr. for hvert projekt.