Ørsted vil skabe værdi for mennesker og lokalsamfund gennem VE

Haas campus på UC Berkeley i Californien, som Ørsted fremadrettet skal arbejde sammen med.
Haas campus på UC Berkeley i Californien, som Ørsted fremadrettet skal arbejde sammen med.

Gennem et flerårigt partnerskab vil Ørsted og UC Berkeley University i Californien samarbejde for at fremme udbygning af vedvarende energi med fokus på værdiskabelse for mennesker og lokalsamfund.

Som det første energiselskab i verden har Ørsted sat et langsigtet videnskabeligt baseret mål om en nettoudledning på nul, ligesom virksomheden har et mål om at sikre en netto-positiv biodiversitetspåvirkning.

Derudover vil Ørsted udnytte sin ekspertise inden for bæredygtighed til også at spille en rolle i forhold til at definere universelle standarder for at fremme den positive samfundseffekt. Det gælder blandt andet inden for udbygningen af vedvarende energi, som skal accelereres yderligere, mener man.

Det vil nemlig udgøre en stor mulighed for at skabe en positiv samfundsmæssig forandring for beskæftigelsen, udviklingen af arbejdsstyrken og hensynet til miljøet og folkesundheden. Men det kræver opbakning fra lokalsamfundene, og det vil Ørsted nu rykke på.

Selskabet har derfor indgået et flerårigt partnerskab med Haas-fakultetets ’Center for Responsible Business’-institut på UC Berkeley-universitetet i Californien, hvor man forsker i ansvarlig virksomhedsledelse.

De to parter vil samle organisationer i lokalsamfundet, beslutningstagere og brancheeksperter med det formål at skabe et grundlag for vedvarende energi, der skaber værdi for mennesker på områder som jobkvalitet, uddannelse, inklusion, sundhed, engagement i lokalsamfund og lignende.

»Vores vindmølleparker og solcelleanlæg skal have en positiv indvirkning på de personer, der bor og arbejder i nærheden. Gennem vores samarbejde med UC Berkeley vil vi opstille fælles kriterier for vedvarende energi med fokus på at skabe værdi for mennesker, fremme bevidstheden om vedvarende energi og gøre en indsats i vores branche for at fremme trivslen i lokalsamfundene omkring vores anlæg,« siger SVP og direktør for kommunikation og bæredygtighed i Ørsted, Ingrid Reumert.

Hornsea Two i Storbritannien er verdens største havvindmøllepark med en kapacitet på over 1,3 GW. Parken er ejet af Ørsted og blev klar til drift i 2022.
Hornsea Two i Storbritannien er verdens største havvindmøllepark med en kapacitet på over 1,3 GW. Parken er ejet af Ørsted og blev klar til drift i 2022.

Vil gøre erhvervsledere klar til at håndtere bæredygtighed

Gennem akademisk forskning, rundbordsdiskussioner med interessenter og business case-undersøgelser vil partnerskabet indlede en verdensomspændende dialog om nødvendigheden af og tilgangen til at vurdere og sammenligne den samlede samfundseffekt af anlæg til produktion af vedvarende energi.

»På Haas vil vi gøre den næste generation af erhvervsledere i stand til at håndtere verdens mest presserende bæredygtighedsudfordringer og lede virksomheder, der har en positiv indvirkning på miljøet og samfundet. Dette flerårige partnerskab med Ørsted, der er en anerkendt leder inden for global bæredygtighed, er helt i tråd med denne mission,« siger dekan for Haas-fakultetet på UC Berkeley University, Ann E. Harrison.

Et nyligt eksempel på Ørsteds tilgang til social bæredygtighed er programmet Wind Power Ready i USA, der aktivt rekrutterer kandidater fra de lokalsamfund, hvor Ørsted udvikler projekter, og tilbyder betalt uddannelse og støtte, hvilket giver de lokale mulighed for en karriere som vindteknikere.

Ørsted var også den første udvikler af havvind, der forpligtede sig til at ansætte fagforeningsorganiserede medarbejdere ved opførelsen af havvindprojekter gennem den brancheførende nationale aftale om havvind (NOWA) mellem Ørsted og fagforeningen ’North America’s Building Trades Unions’ (NABTU).

Ørsted og VE

Ørsted har i øjeblikket 15,5 GW vedvarende energi i drift, mens 4,9 GW er under opførelse på tværs af teknologier.

Selskabet har sat et mål om at nå en kapacitet på 17,5 GW for hav- og landvind, solenergi og energilagring i 2030.