Sådan får vi mere opbakning til sol og vind på land

Arbejdet i den nationale energikrisestab, NEKST, er i fuld gang. Nu har arbejdsgruppen Mere sol og vind på land afgivet deres første delanbefalinger om lokal opbakning, og flere er på trapperne.

Den grønne omstilling er i gang, men på flere områder kan det gå endnu stærkere. Det gælder blandt andet i udbygningen af vedvarende energi på land, hvor planerne ofte støder på lokal modstand fra de kommende naboer til foreslåede energianlæg, hvad enten det er solceller eller vindmøller.

På den baggrund har den nationale energikrisestab, NEKST, og mere specifikt arbejdsgruppen Mere sol og vind på land, afleveret sine første delanbefalinger til regeringen om, hvordan man kan styrke netop den lokale opbakning til sol og vind på land.

Der er tale om i alt otte anbefalinger, hvor gruppen blandt andet påpeger, at klare aftaler mellem kommuner og opstillere om fordele og gevinster for borgere og kommune, er vigtige for en hurtig udbygning af sol og vind. 

NEKST-arbejdsgruppen anbefaler også gennemsigtighed om lokale gevinster ved vedvarende energi, at der kun skal være én betalingsordning til kommunerne og øget økonomisk incitament for opstilling af VE.

»Branchen og også mange kommuner står på spring for at udbygge med vedvarende energi. Men undervejs i processen med tilladelser og vigtige hensyn til omgivelserne, naturen og de danskere der bor der, går det ofte i stå. Vi har forsøgt at finde løsninger, som både skaber mere fart og større lokal opbakning,« siger formand for arbejdsgruppen Mere sol og vind på land, Nana Bule.

Delanbefalingerne indeholder også tiltag, som NEKST-arbejdsgruppen allerede selv har igangsat. Det drejer sig om at sikre tidlig og hensigtsmæssig inddragelse af lokalbefolkningen. Her ser NEKST selv på tiltag som gode eksempler på borgerinddragelse, skabelon for den gode VE-ansøgning og andre mulige produkter.

Arbejder videre på løsninger

Derudover har NEKST igangsat et arbejde med myter om VE på land, hvor der arbejdes på at få fakta og de gode eksempler frem. Her indgår blandt andre Danmarks Naturfredningsforening, KL og Green Power Denmark i arbejdet.

Fra regeringens side er klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M) tilfreds med, hvordan NEKST har grebet opgaven, med henvisning til at der skal skrues op for tempoet, og at det skal være mere attraktivt for lokalsamfundene at lægge areal til vedvarende energi på land.

»Vi tager delanbefalingerne med i arbejdet med i regeringens kommende større udspil, selvom NEKST ikke kan løse alle problemerne, så bidrager de til at styrke rammerne for at firedoble produktionen af vedvarende energi,« siger han.

NEKST-arbejdsgruppen har mulighed for at igangsætte flere tiltag på lokal opbakning, hvis den vurderer, der er behov for det. Arbejdsgruppen arbejder videre på løsninger, der kan optimere processerne og sammenspillet mellem VE-myndigheder og dermed fjerne barrierer for en hurtigere udrulning af vedvarende energi på land. Arbejdsgruppen afrapporterer endeligt i slutningen af året.